Para saan ba ang USB Network Adapter?

Para saan ba ang USB Network Adapter?

Ang mga bagong laptop ngayon wala na silang available na network adapter slot. Kaya naman dito pumapasok ang need for USB Network Adapter. Ito ay isang device na icoconnect ang wire connection ng internet sa iyong device.Mas stable parin ang wired connection as...
Ano nga ba ang HDD Enclosure?

Ano nga ba ang HDD Enclosure?

Ang Hard Drive Disk Enclosure ay isang housing na nakadesign bilang cover na pang protekta sa isang disk drive. Ito ay ginagamit para magkaroon ng extra storage at para may outer layer of protection ang isang disk drive. Ano ang difference nito sa External Hard Drive?...
Top 5 na OTG Flash Drive na pasok sa budget mo!

USB Flash Drive

Marahil noon natawag mo rin na USB ang isang Flash Drive. Ito ay isang common na pagkakamali na halos lahat tayo ay nasasabi noon. Pero para sa mga “techie” na tao, alam nila na ang USB ay ang USB interface at ang stick na naglalaman ng memory ay tinatawag naman na...